يكشنبه، 4 فروردين ماه، 1398   کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( ورود - عضويت )
 
آیین نامه ها ودستور العمل ها
 
 

آیین نامه ها ودستور العمل ها


 اصلاحیه آیین نامه آموزشی در خصوص شرایط تغییر رشته درمقاطع کاردانی وکارشناسی ودکتری عمومی 93/07/20

 ضوابط آموزش بالینی دوره پزشکی عمومی

 آیین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی

 آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی

 آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی 89

 آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی 83

 آیین نامه ارتقای روشهای ارزشیابی بخشها

 آیین نامه واجدین شرایط شرکت در پیش کارورزی

 گزارش عملکرد دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

 استانداردهای پایه دوره آموزش پزشکی عمومی

 

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي
آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي (1396)
 

 

بازديد : 11984 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :